Düzenleme Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Hasan Atilla ÖZKAN

2. Başkan
Dr. Hülya BİLGEN

Araştırma Sekreteri
Prof. Dr. Selami Koçak TOPRAK

Genel Sekreter
Doç. Dr. Erman ÖZTÜRK

Sayman
Doç. Dr. Ali Hakan KAYA

Yönetim Kurulu Üyesi
Ali GÜL

Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Seval AKPINAR

© 2021 Aferez Kongresi