Kayıt Formu

• Tüm bilgilerin doldurulması zorunludur.

- Kaydınız Bilimsel Sekreterya tarafından onaylandığında tarafınıza mail ve mesaj ile dönüş yapılacaktır.

© 2020 Aferez Kongresi