Konuşma Metni

Değerli Konuşmacımız , 21-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Türk Aferez Derneği tarafından hibrit olarak düzenlenen 17. Ulusal Aferez Kongresinde konuşma yaparak vermiş olduğunuz katkıdan dolayı bir kez daha teşekkür ederiz.

Hazırlanacak olan kongre kitabı için tam metinlerinizi en geç 17 Ekim 2022 tarihine kadar aşağıdaki yazım kurallarına göre yüklemenizi rica ederiz.

Microsoft Word Programında A4 boyutunda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır


Metin 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk

Tablo ve şekliler, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.


Yararlanılan kaynaklar, bildiri metninin sonunda yazarın soyadına göre alfabetik sırada, 11 puntoda ve kaynaklar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Saygılarımızla.

Türk Aferez Derneği Düzenleme Kurulu

© 2021 Aferez Kongresi