Bildiri Gönderimi

Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalı ve başlık açıklayıcı olmalıdır.

Hazırlayanlar bölümünde çalışmaya katılanların ad ve soyadları, çalıştıkları kurum bilgileri belirtilmelidir.

Bildiriyi sunacak kişinin adı, soyadı olmalıdır.

Araştırma Makaleleri İçin Özetler ;
a) Amaç,
b) Gereç ve yöntem,
c) Bulgular sayısal verileri ve / veya istatistik verilerini kapsamalıdır.
d) Tartışma ve Sonuçlar bölümünü içermelidir.

Vaka Sunumları için Özetler ;
a) Giriş,
b) Vaka Sunum/Sunumları
c) Tartışma ve Sonuçlar

Kaynaklar ve anahtar kelimelerin sayısı 5 ‘i geçmemelidir.

Özetlerin 400 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Online olarak gönderilen bildirinin, onaylandıktan sonra bir nüsha çıktısının alınıp saklanması gerekmektedir.

Posterler, e- poster olarak dijital monitörlerden sergileneceği için A4 ebatında PDF formatında hazırlanmalıdır.

Başvuruların değerlendirilmesi, toplantı bilim kurulu ve danışma kurulu tarafından yapılacak katılımcılara bildirilecektir. Poster olarak kabul edilecek bildiriler Organizasyon Sekreterliği tarafından yazarlara bildirilecektir.

Bildiri özetleri için son gönderi tarihi 13 Ekim 2023'tür.

Toplantı boyunca e-poster sunumları için özel bir yer ayrılmış olacak ve e-posterler dijital monitörlerden 09:00 - 18:00 saatleri arasında sergilenebilecektir.

Posta veya faks yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kabul edilen posterin eğer sözel olarak sunulması kararı alınırsa sorumlu yazara e-mail yoluyla bildirilecektir.

© 2021 Aferez Kongresi