13. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ

13. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ

• Bildiri Özetleri
- Önsöz
- Kurullar
- Bildiri Özetleri Konuları
- Bildiri Listesi
- Sözel Bildiriler
- Poster Bildiriler
- Yazar Dizini

• Konuşmacı Metinleri
- Kök Hücre Mobilizasyon Rejimleri
- Kök Hücre Toplamada Zamanlama ve Sorunlar
- Kök Hücre Mobilizasyonunuda Problemli Olgular : Ne Yaptık? Ne Yapılabilir?
- Böbrek Transplantasyonu
- Akut Karaciger Yetmezligi
- Aferezde Akılcı Seçimler (ASFA-2018)
- 2018’de Demir şelasyonu
- Akut Transfüzyon Reaksiyonları : Semptom Temelli Yaklaşım
- Akılcı Transfüzyon Uygulamaları (AABB-2018)
- Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Uzun Dönem Komplikasyonlar
- Allo-HKHN Sonrası CMV Enfeksiyonu : Hücresel Tedavi Mi Ilaç Tedavisi Mi?
- ALL: CAR T-Cell Allo-HKHN’nin Yerini Alabilir mi?
- Kök Hücre Naklinde Akılcı Seçimler (ASBMT-2018)