10. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ

10. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ

• Bildiri Özetleri
- Önsöz
- Kurullar
- Bildiri Özetleri Konuları
- Bildiri Listesi
- Sözel Bildiriler
- Poster Bildiriler
- Yazar Dizini

• Konuşmacı Metinleri
- Pediatride Terapötik Aferez: Nelere Dikkat Edelim?
- Orak Hücreli Anemide Eritrositaferez
- Pediatrik Olgularda Hangisini Tercih Edelim: Kİ vs PKH?
- AFEREZ REHBERLERİ: İngiliz Tarzı
- Önce Zarar Verme: Aerezde Donör Güvenliği
- Tanıda Güçlükler ve Pratik Çözüm Önerileri
- ALL CR1: MRD Değerlendirilemiyorsa Ne Yapalım?
- Yaşlı AML: Standart İndüksiyon vs Epigenetik Tedavi
- MM: Tedavi Felsefesi Ne Olmalı?
- Konvansiyonel Kemoterapinin Sonu Geldi mi?: CART
- Sepsiste Aferezin Yeri
- Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Aferez İşe Yarar mı?
- Spesifik DLI Uygulamaları
- Dirençli aGvHD Tedavisinde MSC: Kime, Ne Zaman, Hangi Dozda
- ABO Uyumsuz KHN Yönetimi
- SAĞLIK BAKANLIĞI
- KIZILAY
- HKHN Adaylarının Belirlenmesinde Yol Haritası